נוהל מעודכן -אפריל 2019 – נוהל להכרה בתאגיד כתאגיד עתיר ידע טכנולוגי לעניין הבאת מומחה זר בהייטק_0.pdf