מסלול הטבה מס’ 41 – הסדנה – איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (פיילוט) -.docx