מסלול הטבה מס’ 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור.docx