מסלול הטבה מס’ 29 – תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית-04.02.20.pdf