הצהרת אקדמיה המשתתפת בפרויקטי ERANET – (דצמבר 2019) V26Dec2019.pdf