הצהרת חברה המשתתפת בפרויקטי ERANET – דצמבר 2019_0.pdf