הצהרת אקדמיה המשתתפת בפרויקטי ERANET – דצמבר 2019_1.pdf