הצהרת חברה המשתתפת בפרויקטי ERANET – דצמבר 2019.pdf