הצהרת אקדמיה המשתתפת בפרויקטי ERANET – דצמבר 2019.pdf