מסלול הטבה מס’ 23 – חברות מתחילות – 23.12.2019.pdf