מסלול הטבה מס’ 23 – חברות מתחילות – 06-02-2019_0.pdf