נהלי מסלול הטבה מס’ 2- מתקני הרצה עם גורמי ממשל (הוספת תיירות + פינטק).pdf