03מסלול הטבה מס’ 26 – תכנית אתגר – עידוד מופ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים- 3.11.2019.pdf