מסלול הטבה מס’ 41 – הסדנה – איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (פיילוט) – 3.11.2019.pdf