בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות במסגרת תכנית שתפ 2019.11 .docx