מסלול הטבה מס’ 19 — עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות -3.11.2019 .pdf