מסלול הטבה מס’ 34 – תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט) – 3.11.2019.asd_.pdf