הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים בתחום תוכנה-מתוקן לאחר שאלות הבהרה-240919.pdf