הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים בתחום תעשיות היצור-מתוקן לאחר שאלות הבהרה-240919.pdf