הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים בתחום תקשורת ואלקטרוניקה-מתוקן לאחר שאלות הבהרה-240919.pdf