הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים בתחום תוכנה סופי – 050919.pdf