הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים-בתחום מדעי החיים סופי 050919.pdf