הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים בתחום תקשורת ואלקטרוניקה סופי – 050919.pdf