הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים-בתחום מדעי החיים סופי 020919.pdf