הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים בתחום תעשיות היצור סופי – 020919.pdf