בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתוכנית הרצה 2019.08.docx