הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים-בתחום מדעי החיים סופי 210819.pdf