הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים בתחום תעשיות היצור סופי – 150819.pdf