מסלול הטבה מס’ 41 – הסדנה – איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (פיילוט) – 8.8.2019.pdf