בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות במסגרת תכנית שתפ 2019.08 .docx