שאלות ותשובות נוספות מסלול 39 הליך תחרותי 2019.pdf