מענה לשאלות ובקשות להבהרות_ מסלול 39 הליך תחרותי 2019 V10.pdf