נהלי מסלול הטבה מס’ 38 – קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה 24.06.2019.pdf