מענה לשאלות הבהרה – הליך תחרותי מעבדת פינטק סייבר – נקי.pdf