מסמך סופי – תשובות לשאלות ובקשות להבהרה – הליך תחרותי למסלול הטבה מס 38 – קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה_0.pdf