נהלימסלול הטבה מס’ 2- נספח סייבר. עודכן בתאריך 15.5.19.pdf