מסלול הטבה מס’ 6 – העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי – 15.5.2019.pdf