מסלול הטבה מס’ 15 – הוראות להסדרת סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה – 15.5.2019.pdf