מסלול הטבה מס’ 5 – עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות – מגנט – 12.5.2019.pdf