מענה לשאלות הבהרה-הליך תחרותי זירת הזנק 7.5.2019.pdf