מסלול הטבה מס’ 32 – מו”פ בחקלאות – לאחר רישות בלבד – לפרסום.pdf