הוראת מנכל 8.16 מסלול לתמיכה ברכש ציוד תומך מחקר ופיתוח בתחום מדעי החיים.pdf