מסלול 7 – נופר – תכנית הכוונת ידע יישומי באקדמיה ליישום בתעשייה – 17.3.2….pdf