תכנית ישראל סיצואן(סין) לתמיכה מקבילה הנחיות להגשת טפסי תמיכה לרשות החדשנות.docx