מתודולוגיית חישוב מדד הייטק בדוח החדשנות לשנת 2018_0.pdf