מסלול הטבה מס’ 37 – הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופאית – הורייזן 2020 – 10.2.2019.pdf