מסלול הטבה מס’ 30 – ”ממשל טק” – מסלול לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי – 10.2.2019.pdf