נספח 4 להליך תחרותי (מסלול הטבה מס 38)_תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום).doc