מסלול הטבה מס’ 5 – עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות – מגנט – 3.2.2019.pdf