בקשת תמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית מעבדות לחדשנות.docx